Modlitwy
Modlitwa za kapłanów na każdy dzień...

Jan Maria Vianney - patron kapłanów

Papież Benedykt XVI w liście do kapłanów na Rok Kapłański pisze: Drodzy kapłani, Chrystus na was liczy. Idąc za przykładem Świętego Proboszcza z Ars, pozwólcie się Jemu zdobyć a staniecie się również wy, we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju! Najświętszej Dziewicy zawierzam ten Rok Kapłański, prosząc Ją by wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie owych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi.

Wraz z całym Kościołem, pragniemy ogarnąć modlitwą wszystkich kapłanów. Kim jest kapłan wyjaśnił w swojej książce "Dar i tajemnica" Sługa Boży Jan Paweł II: Kapłan jest szafarzem Bożych tajemnic. Nie jest on właścicielem. Jest tym, któremu właściciel powierza swoje dobra, ażeby nimi zarządzał w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny. Tak właśnie kapłan otrzymuje od Chrystusa dobra zbawienia. Ażeby je we właściwy sposób rozdzielał ludziom, do których jest posłany. Chodzi o dobra wiary. I dlatego też kapłan jest człowiekiem słowa Bożego, człowiekiem sakramentu, człowiekiem „tajemnicy wiary”. Przez wiarę zyskujemy dostęp do niewidzialnych dóbr, które są dziedzictwem Odkupienia świata przez Syna Bożego. Nikt nie może się uważać za „właściciela” tych dóbr. Są one przeznaczone dla nas wszystkich. Na mocy jednak Chrystusowego ustanowienia kapłan ma tych dóbr innym udzielać.

 

Więcej…
 


Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu