Zapraszamy
Rekolekcje dla Młodych poszukujących 18+ w Trzebini k. Żywca

 

 
Wesprzyj misje!

„Misja Kościoła, skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, opiera się na przemieniającej mocy Ewangelii. Ewangelia jest Dobrą Nowiną, która niesie w sobie udzielającą się radość, ponieważ zawiera i oferuje nowe życie: życie Chrystusa Zmartwychwstałego,
który przekazując swego Ducha ożywiającego, staje się dla nas Drogą, Prawdą i Życiem
(por. J 14,6)”
(Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2017)

  • Misje wspieramy na różne sposoby: pamiętajmy, najważniejsza jest modlitwa i żywa świadomość przynależności do Kościoła misyjnego- „misja jest w centrum wiary chrześcijańskiej”, jak przypomina Papież Franciszek.
  • My, Karmelitanki Misjonarki, prowadzimy misje na pięciu kontynentach. Osobom indywidualnym, szkołom, wspólnotom proponujemy także „adopcję misyjną”- objęcie pomocą konkretnego dziecka „z misji”
  • Nasze Zgromadzenie posiada również Fundusz Solidarnościowy FOSCARMIS, który skierowany jest do grup, firm i instytucji, które pragną wesprzeć konkretne potrzeby placówek misyjnych (mniejszości etniczne, dzieci niedożywione, kobiety- ofiary współczesnych form niewolnictwa, młodzież i dorosłych w sytuacjach kryzysowych, ludzi starszych- samotnych i porzucanych).

 

Karmelitanki Misjonarki, PKO SA O/Kraków
28 1240 4533 1111 0000 5429 2286
z dopiskiem FOSCARMIS

 

  • W ostatnim czasie z doświadczenie misyjnego w Indiach wróciła nasza wolontariuszka, Agnieszka Nowak oraz z Nikaragui, s. Barbara,
    które chętnie podzielą się swoimi wrażeniami.

 

  • Wspieramy projekty:

- w Indiach:

Karmelitanki Misjonarki, PKO SA O/Kraków
28 1240 4533 1111 0000 5429 2286
z dopiskiem INDIE

- w Nikaragui, na przykład: doprowadzenie elektryczności do sal lekcyjnych zespołu szkół pod wezwaniem „Praskiego Dzieciątka Jezus” w Chiquilistagua (Managua Nicaragua)

Karmelitanki Misjonarki, PKO SA O/Kraków
28 1240 4533 1111 0000 5429 2286
z dopiskiem NICARAGUA

 

 
Wesprzyj edukację dzieci w Indiach!

 

 

 


Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu