CMS - Karmel Misyjny Świecki
Europejskie Spotkanie Karmelu Misyjnego Świeckiego

W dniach 8-10 grudnia br. miałam możliwość uczestnictwa w odbywającym się w Madrycie spotkaniu Europejskiego Karmelu Misyjnego Świeckiego (CMS Europa). Obecni na nim byli członkowie CMS z Hiszpanii, Portugalii i Polski. Różnorodny skład uczestników pozwalał obecnym wymieniać się doświadczeniami przeżywania wiary, która jest wyznawana w różnych warunkach społecznych.

Wzajemna wymiana refleksji związanych z małą liczebnością parafii w Hiszpanii, przy dużej liczbie inicjatyw i czynności wykonywanych przez osoby czynnie uczestniczące w życiu parafialnym rodzi uznanie dla niegasnącego zapału i nadziei osób angażujących się w życie Kościoła. Pod tym względem kościół w Polsce (a więc my wszyscy) wiele jeszcze musimy się nauczyć.

Jako uczestniczce z Polski budził mój zachwyt otwartość i radość z jaką członkowie CMS z Hiszpanii i Portugalii przeżywali spotkanie.

Licząc na wzajemne ubogacanie się, z wielką radością przyjęłam decyzję uczestników spotkania w Madrycie, wskazującą, że następne spotkanie CMS Europa odbędzie się w Polsce, w Krakowie, w dniach 12 – 15 października 2017 r.

Anna CMS - Kraków

 
Przyrzeczenia p. Anny Krzyk - 7 XI 2014r.

7 XI tego roku był dla nas, Karmelitanek Misjonarek, dniem szczególnym.W święto błogosławionego Franciszka Palau, naszego założyciela, w kościele parafialnym naszej krakowskiej wspólnoty, pani Anna Krzyk, złożyła swoje przyrzeczenia w Karmelu Misyjnym Świeckim.W ten sposób zobowiązała się do wiernej i zaangażowanej służby Kościołowi, by jeszcze wyraźniej świadczyć o miłości Boga i bliźniego tam, gdzie żyje i pracuje. Na tę uroczystość przybyła delegacja Karmelu Misyjnego Świeckiego z Hiszpanii oraz Portugalii.

Poniżej zamieszczamy krótkie świadectwo Pani Anny, którym podzieliła się w naszej parafii oraz zdjęcia z uroczystości.

Więcej…
 


Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu