Charyzmat

Charyzmat to dar Ducha Świętego udzielony w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata (KKK 799).

Podążając za Chrystusem czerpiemy z dziedzictwa Karmelu Terezjańskiego.

Nasz styl życia w sposób konkretny został ubogacony szczególną łaską wewnętrznego doświadczenia Kościoła otrzymaną przez o. Franciszka, jak też życiem, modlitwą i posługą sióstr.

Istotą danej nam łaski charyzmatycznej jest bycie znakiem komunii w Kościele, który jest Bogiem i bliźnim. W Nim rodzą się i zapuszczają korzenie cechy, które kształtują nasze życie:

  • postawa modlitwy w przyjacielskim obcowaniu z Bogiem w wierze, nadziei i miłości, która obejmuje codzienność (kontemplacja),
  • głęboki sens jedności siostrzanej i braterskiej (wspólnota),
  • ofiarna służba siostrom i braciom (misja).
 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu