Duchowość

Duchowość to postępowanie według Ducha i nieustanne odkrywanie "nowości" Boga. To życie na wzór Chrystusa.

Człowiek podejmując wędrówkę w głąb siebie, odkrywa i przyjmuje dar życia z Bogiem, w Bogu i dla Boga.

Duchowość nie zaczyna się i nie kończy na modlitwie, lecz obejmuje każdy moment naszego życia. Człowiek duchowy, uległy i posłuszny Duchowi, potrafi na sposób Boży kierować swoim życiem. Z wdzięcznością przyjmuje codzienność. Otwiera się na Boga żyjącego w drugim człowieku. Miłuje Dawcę Życia i z tego Boskiego Źródła czerpie szczęście.

 

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu