Formacja ciągła

Formacja ciągła jest etapem stałego ożywiania łaski powołania, przy zachowaniu wierności Ewangelii i duchowi charyzmatu, w konkretnych sytuacjach, zwracając uwagę na znaki czasu.

Świadectwo profeski wieczystej

Ważna jest tu świadomość, że formacja ciągła jest sprawą istotną w Twoim życiu. Jest darem, który masz doceniać i zawsze go poszukiwać. A jeśli wierzysz, że jest wartością i że bez niej twoje życie traci siły i sens, uczyń wszystko, by zawsze ją podejmować.

Formacja ciągła to nieustanne wołanie, które odświeża i odnawia łaskę powołania. Trwa przez całe życie, nie ma końca, ponieważ każdy dzień jest inny w twoim oddaniu się Chrystusowi.

Dla mnie bardzo istotne jest to, by być wewnętrznie otwartą na plan Boga, by potrafić objąć to wszystko, co się przeżywa - osoby, wydarzenia, fakty - w świetle Słowa. W ten sposób życie codzienne uczy mnie i formuje: tam gdzie jestem, w mojej wspólnocie, z moimi siostrami, w mojej posłudze. Wszystko staje się czynnikiem formującym, o ile kieruję się sercem otwartym i dyspozycyjnym wobec działania Bożego, które się objawia się.

My, Karmelitanki Misjonarki, by mówić o formacji ciągłej posługujemy się symbolem "źródła, co tryska i płynie" - tak drogiemu świętym Karmelu. Formacja ciągła to szukanie wody żywej, która gasi pragnienie i przemienia nas. Wciąż na nowo potrzebujemy tej wody i musimy powracać do źródła, którym jest Chrystus, by czerpać Wodę Żywą w naszym życiu codziennym. W ten sposób formacja przemienia się w nieustanne poszukiwanie, w pełnie życia dla nas, a w nas - w dar dla braci i sióstr.

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu