Juniorat

Juniorat jest etapem utwierdzania się w wyborze powołania, uzupełnienia formacji zakonnej otrzymanej w nowicjacie, pełniejszego włączenia się w życie i misję Zgromadzenia. Okres ten kończy się złożeniem profesji wieczystej.

Przemyślenia juniorystki

W imię Boga Ojca, który jest źródłem miłości i świętości, w imię Jezusa Chrystusa, Oblubieńca Kościoła, w imię Ducha Świętego, który jest Duszą Ciała Mistycznego, oraz ufając we wstawiennictwo Maryi, Matki Karmelu, ślubuję czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w Zgromadzeniu Karmelitanek Misjonarek według jego Konstytucji.

Słowa formuły profesji zakonnej, wypowiadane po raz pierwszy w momencie złożenia pierwszych ślubów (rozpoczynających etap junioratu) i odnawianych co rok, wprowadzają osobę w nową relację w "relację konsekrowaną" w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Od tego momentu Karmelitanka Misjonarka, jako oblubienica Jezusa, podąża za Nim (naśladuje Go) całym swoim życiem: czystym, ubogim i posłusznym (kochając, pragnąc jedynie Boga i wypełniając w każdej chwili Jego wolę). Zanurzona w tej relacji pozostaje oddana bliźnim, z misyjnym zapałem idąc, aby być światłem świata i solą ziemi. Wierna powołaniu, które otrzymała od Boga, powtarza Mu z pokorą i wdzięcznością: Oddaję się Tobie taka jaka jestem: uczyń mnie czystą, ubogą, posłuszną i świętą, a taką będę.

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu