Historia zgromadzenia

1860 listopad
Przeżyte przez o. Franciszka szczególne doświadczenie tajemnicy Kościoła w katedrze w Ciudadela na Minorce w Hiszpanii nadaje ostateczny kształt jego dziełu założycielskiemu. Zgromadzone przy o. Palau grupy mężczyzn i kobiet, pod jego kierownictwem podejmują życie zakonne. W tym dziele ważną rolę odegrała młoda Francuzka Juana Gratias. W lutym następnego roku zostaje utworzona pierwsza wspólnota sióstr w Ciudadela.

1862 czerwiec
Powstaje pierwsza wspólnota sióstr na Półwyspie Iberyjskim w Santa Cruz de Vallcarca.

1863
O. Franciszek podczas rekolekcji na Vedrá (30 sierpnia - 6 września) pisze pierwsze Reguły.

1872
O. Franciszek Palau na krótko przed swoją śmiercią, która nastąpiła 20 marca w Tarragona, publikuje Reguły i Konstytucje Sióstr Tercjarek NMP z Góry Karmel św. Teresy od Jezusa.

21 grudnia 1878
S. Juana Gratias powiadamia Generała Karmelitów Bosych o ilości sióstr i domów oraz prosi o wyznaczenie karmelity bosego na kierownika dla instytutu.

Maj 1879
Zostaje założony Dom Macierzysty w Villa de Gracia, Barcelona.

30 lipca 1886
Biskup Barcelony zatwierdza Konstytucje Sióstr Tercjarek Karmelitanek Bosych św. Teresy od Jezusa. Tym samym instytut nabywa osobowość prawną.

10 czerwca 1896
W Domu Macierzystym odbywa się pierwsza Kapituła Generalna instytutu. Pierwszą przełożoną generalną zostaje s. Magdalena od Wcielenia Calafell (1884-1903).

3 grudnia 1907
Papież Pius X zatwierdza Zgromadzenie jako Instytut na prawie papieskim i aprobuje Konstytucje Sióstr Tercjarek Karmelitanek Bosych.

1910
Pierwsza wyprawa misyjna poza Hiszpanię do Villa Mercedes w Argentynie.

1925
Wyprawa misyjna do Uraba (Kolumbia).

29 kwietnia 1941
Reskryptem papieskim zostaje nadany Zgromadzeniu tytuł Sióstr Karmelitanek Bosych Misjonarek. Kościół uznał w ten sposób, że Zgromadzenie ma charakter misyjny.

31 maja 1963
Siedziba Domu Generalnego zostaje przeniesiona z Barcelony do Rzymu.

1967
Począwszy od 12 kwietnia, za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej, nasz Instytut nazywa się: Zgromadzenie Karmelitanek Misjonarek

24 kwietnia 1988, Rzym
Beatyfikacja Sługi Bożego Franciszka Palau y Quer, karmelity bosego, Założyciela Karmelitanek Misjonarek.

27 października 1988
Karmelitanki Misjonarki przybywają do Polski (s. Águeda Solas, hiszpanka i s. Orfilia Ospina, kolumbijka).

Aktualnie Karmel Misyjny
jest obecny w 39 krajach na wszystkich kontynentach.

Naszym zadaniem jest służba Kościołowi, która w sposób konkretny wyraża się:

  • w wychowaniu chrześcijańskim,
  • w edukacji,
  • w pracy na polu socjalnym,
  • w pracy w służbie zdrowia,
  • w katechizacji,
  • w działalności misyjnej Ad gentes,
  • w propagowaniu duchowości poprzez formowanie grup modlitwy, organizowanie dni skupienia i rekolekcji, uczestnictwo w duszpasterstwie parafialnym.
 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu