Nasza obecność w Świecie

Nasza obecność w Polsce

Europa

Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia

Europa jest kolebką Karmelu Misyjnego: miejscem narodzin naszego Założyciela i jego dzieła fundacyjnego (Hiszpania), a także symbolem schronienia i apostolskiego rozwoju o. Franciszka (Francja).

Myśleć i działać "po europejsku" to dostrzegać potrzebę zrozumienia chrześcijańskiego dziedzictwa tego kontynentu tak, byśmy nie stali się dla siebie obcymi (Jan Paweł II). W Europie realizujemy naszą misję:

  • odnawiając i pielęgnując dar wiary i powołania każdego człowieka do świętości;
  • promując życie duchowe w parafiach;
  • angażując się w duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe;
  • prowadząc szkoły i domy rekolekcyjne;
  • dzieląc naszą misję z osobami świeckimi;
  • pracując w dzielnicach ubogich i w wielkich miastach;
  • oddając się pomocy i opiece osób starszych, samotnych i chorych;
  • wychodząc na spotkanie ludziom uwikłanym w różne nałogi, chorym na AIDS;
  • służąc wśród emigrantów.

Szukam, o Kościele, w każdej służbie okazji
do sprawiania Ci przyjemności.
Ty wiesz, że Cię kocham, bo jakże to możliwe,
aby poznawszy Ciebie, nie pokochać Cię?

bł. Franciszek Palau
 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu