Misja

Widzę jedną rzecz, mianowicie, że Bóg, jak dobry ojciec, prowadzi mnie za rękę i kieruje mną gdzie On chce. I dlatego pójdę, gdzie nie wiem i podążę, gdzie nie będę chciał. Bóg wie jak bardzo gotowy jestem służyć Jego Kościołowi i że w sprawach Jego chwały wszystko widzę proste i łatwe. On wie jak mało zważam na moje życie, mój odpoczynek, i jak oderwany jestem od wszelkiej pociechy ludzkiej i niebieskiej. A ponieważ zna Bóg w tym moją hojność, nie opuści mnie, tylko poprowadzi mnie gdzie mu się spodoba. Idę pewny, powierzony opiece Jego ojcowskiej troskliwości.

bł. Franciszek Palau

W duchu braterstwa przekraczamy współczesne "granice", by stawać się słowem prorockim w Kościele i w świecie. Wymaga to od nas ciągłej formacji misyjnej, gotowości do głoszenia Dobrej Nowiny i otwarcia na inne kultury.

Nasze życie przyjaźni z Bogiem osiąga pełne znaczenie eklezjalne wówczas, gdy stajemy się gotowe na podjęcie misji, jaką Kościół nam zleca.

Posługa siostrom i braciom powinna być "sprawdzianem" naszej miłości do Kościoła.

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu