Kontemplacja

W swojej modlitwie powinnaś interesować się dobrem wszystkich ludzi, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ możesz nie mieć wystarczającego światła, aby je dobrze rozpoznać; naśladuj Chrystusa, a znajdziesz w Nim prawdziwego mistrza i wzór modlitwy. Podążaj za Nim na każdym kroku: ujrzysz Go na pustyni, modlącego się za ludzi; w ogrodzie oliwnym, konającego za nich; w nauczaniu, wychodzącego z pomocą naprzeciw ich potrzebom; na krzyżu, ofiarującego się Ojcu jako ofiara przebłagania.

bł. Franciszek Palau

Karmel Misyjny to kontemplacyjne poszukiwanie Źródła w Ewangelii. Poprzez milczenie i samotność zmierzamy do przemiany całego życia w ustawiczną modlitwę. Staje się ona dla nas każdego dnia przyjacielskim spotkaniem w wierze, nadziei i miłości z Tym, o którym wiemy, że nas kocha.

Czerpiąc z doświadczenia i nauki Założyciela kontemplujemy odzwierciedloną w Maryi tajemnicę Kościoła-Ciała Mistycznego i oddajemy się z ufnością Jej matczynej opiece. To Ona wprowadza nas w tajemnicę komunii eklezjalnej, w posługę apostolską i w Boży plan zbawienia.

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu