Duchowość Palautiańska

W szkole Karmelu o. Franciszek odkrywa i kontempluje "nowe oblicze" Kościoła-Oblubienicy. Poświęca swe życie głoszeniu Jego piękna. Napisał:

Moja umiłowana nie jest nikim innym, jak samym Jezusem Chrystusem, jako głową swojego ciała moralnego, którym jest Kościół, to znaczy Jezus i bliźni.
z Pism o. Franciszka Palau y Quer, ocd

W duchowości palautiańskiej Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, to Osoba Umiłowana, która odpowiada miłością na miłość. Napisał:

Dla miłości bliźniego Chrystus jest w swoim Kościele, a Kościół w Chrystusie: miłość (...) tworzy z nich jedno ciało, którego my wierzący jesteśmy częścią i członkami.
z Pism o. Franciszka Palau y Quer, ocd

Najdoskonalszy typ i model Kościoła o. Franciszek widział w Maryi. Ją kontempluje w Kościele i to Jej powierza swoją misję pustelnika i apostoła. Napisał:

Bóg w swojej opatrznościowej mądrości chciał przedstawić nam Kościół w kobiecie doskonałej - Maryi, aby kontemplować doskonały wzór, w którego ciele objawiłoby się ciało Jego Umiłowanej.
z Pism o. Franciszka Palau y Quer, ocd

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu