Założyciel

Błogosławiony Ojciec Franciszek Palau y Quer
Karmelita Bosy, założyciel Karmelitanek Misjonarek

Modlitwa do bł. o. Franciszka Palau

O Panie, Ty wybrałeś błogosławionego Franciszka Palau, aby głosił ludziom niezgłębione tajemnice Twego Kościoła. Poświęcił się on całkowicie braciom zwiastując im Twoją Ewangelię i wzniecając w nich żywą świadomość przynależności do Mistycznego Ciała Chrystusa. Prosimy Cię, Panie, by jego uwielbienie przez Kościół przyczyniło się do tego, by wszyscy poczuli się coraz bardziej zespoleni w jednym Ludzie Bożym. Przez jego wstawiennictwo udziel nam łaski, o którą Cię teraz prosimy. Amen.

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu