Duchowość Karmelitańska

Karmel ukazuje, że poszukiwanie szczególnej zażyłości z Bogiem jest możliwe nie tylko w życiu wielkich świętych. Dlatego horyzonty Karmelu są nieskończone.

Karmel świadomy nieustannej obecności Bożej, pielęgnuje modlitwę jako relację przyjaźni z Bogiem i podejmuje drogę pójścia za Chrystusem, Mistrzem i Przyjacielem. On jest wszystkim, On sam wystarcza.

Karmel oddaje się w opiekę Maryi, Matce, Siostrze i Królowej. Ją kontempluje skupioną na Słowie, zatopioną w Bogu, mężną i pełną słodyczy.

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu