Beatyfikacja

O. Franciszek Palau y Quer został ogłoszony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II dnia 24 kwietnia 1988 roku w Rzymie.

Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej.

Inną postacią Kościoła, która w swej apostolskiej działalności starała się naśladować Jezusa Dobrego Pasterza, jest nowy błogosławiony Franciszek Palau y Quer. Ten zakonnik, karmelita bosy, wielkodusznie ofiarował swoje życie Kościołowi, owczarni Chrystusa. Wszystko, zarówno długie godziny kontemplacji, jak i praca duszpasterska, wiązały go coraz bardziej z Kościołem. Sam stwierdził: "W dniu, w którym otrzymałem święcenia kapłańskie, zostałem poprzez nie poświęcony tobie, Kościele, i od tego dnia nie należę już do siebie; ja sam i wszystkie moje czyny należą do ciebie; wszystko, czym jestem i co posiadam" (Mis relaciones con la Iglesia, 503). W służbie dla Kościoła poświęcił się z całym entuzjazmem, widział w nim bowiem czułą i kochającą matkę, i miłował go jako świętą i czystą oblubienicę.

Kiedy prześladowania religijne zmusiły go do opuszczenia klasztoru w Barcelonie, oddawał się w samotności Ibizy kontemplacji i studiowaniu owej tajemnicy komunii, jaką jest Mistyczne Ciało Chrystusa. Owocem tych medytacji i studiów było przekonanie, że w umiłowaniu Kościoła realizuje się największe przykazanie chrześcijaństwa, przykazanie miłości Boga i braci.

Przejęty tą miłością Franciszek Palau wołał:
"Moja misja sprowadza się do głoszenia ludowi, że jesteś nieskończenie piękny i godny miłości. Miłość Boga i miłość bliźniego - oto moja misja" (tamże, 341). Dzieło dobrego pasterza spełniał prowadząc misje ludowe, katechizując oraz zakładając "Szkołę Cnoty". Zachęcał również do nabożeństwa do Maryi, którą ukazywał jako "figurę i doskonały model Kościoła świętego" (tamże, 331). Jednakże dziełem, które najbardziej ukochał, był założony przez niego Karmel inspirowany duchem reformy św. Jana od Krzyża. Jego duchowe siostry, karmelitanki misjonarki i karmelitanki misjonarki św. Teresy urzeczywistniają i przedłużają w Kościele ducha tego apostoła. Wierne jego charyzmatowi, chcą być "tam, gdzie miłość dokonuje swych dzieł".

L'Osservatore Romano - wyd. pol., 5 (1988), s. 11.

 

Zdjęcia z beatyfikacji

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu