"Misjonarki" od 100 lat

"Misjonarki" od 100 lat  – pierwsza wyprawa misyjna w 1910r.

Pierwsza wyprawa misyjna dotarła na kontynent Ameryki Łacińskiej w 1910. Tego roku Karmelitanki Misjonarki przeprawiły się przez Atlantyk i założyły pierwszą fundację w Argentynie. Rok 1925 był rokiem nadzwyczajnych wydarzeń w życiu Zgromadzenia. Wśród nich miała miejsce wyprawa sześciu sióstr do Kolumbii i pierwsza fundacja w tym kraju w Urabá. To była pierwsza misja powierzona Zgromadzeniu. Stamtąd bardzo szybko Karmel Misyjny rozprzestrzenił się na cały kraj.

W 1941 Stolica Apostolska nadała Zgromadzeniu tytuł “Misjonarki”. Tytuł, który się umacniał i utrwalał. Nasza rodzina zakonna “rozciągała swój namiot” na inne miejsca na kontynencie amerykańskim. Aktualnie jesteśmy w: Argentynie, Boliwii, Brazyli, Kanadzie, Kolumbii, Kostaryce, na Kubie, w Chile, Ekwadorze, Salwadorze, Meksyku, Nikaragua, Peru, Puerto Rico, Republice Dominikańskiej i Gwatemali. 

 

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu