ROK 2009

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT - VIII 2009

Temat: Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi

Z listu św. Pawła Apostoła do Filipian:

„(…) to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.  I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa  i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -  przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.”

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu