Kim jest Karmelitanka Misjonarka?

  • Kobietą, która poszła za wezwaniem Jezusa: Pójdź za mną
  • Kobietą, która na wzór Maryi oddaje całe swe życie Jezusowi w posłudze bliźnim
  • Kobietą, która jak Założyciel - bł. Franciszek Palau y Quer - pielęgnuje w swoim wnętrzu miłość Boga i człowieka
  • Kobietą, która łączy kontemplację i misję w Kościele i dla Kościoła - Ciele Chrystusa
  • Kobietą, która pogłębia życie modlitwy - przyjacielską relację z Bogiem
  • Kobietą, która staje się radosnym świadkiem komunii siostrzanej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Statystyka odwiedzin: Stat4u | Produkcja: KARPIK.eu